Tài liệu Free

HƯỚNG DẪN KIẾM TIỀN TỪ TAILIEUFREE.VN

kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Ðề tài: Công tác dân vận của Đảng cộng sản Việt Nam- Những vấn đề đặt ra trong giai đoạn hiện nay.

 1. #1
  Quản Lý Trưởng
  Bài gởi
  47
  Tài liệu đã gửi
  205870
  Tài liệu được mua
  3126
  Tài liệu đã mua
  38
  Mã số thành viên
  1
  Chú Ý :: 20k = 5000xu = 100 lượt Dowload NẠP XU NGAY HÔM NAY
  Đề tài: Công tác dân vận của Đảng cộng sản Việt Nam- Những vấn đề đặt ra trong giai đoạn hiện nay.
  Chuyên ngành: Kế Toán - Kiểm Toán Mã số tài liệu: 107133 Lượt xem: 302
  Thể loại: TIỂU LUẬN Đánh giá:
  Giá: 50 xu
 2. Dân vận và công tác dân vận là một nội dung quan trọng trong toàn bộ hoạt động của Đảng Cộng sản Việt Nam trong điều kiện Đảng cầm quyền, có ý nghĩa lý luận và thực tiễn đối với thắng lợi của cách mạng Việt Nam qua các thời kỳ.Từ khi ra đời đến nay, Đảng ta do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện đã luôn luôn coi trọng công tác dân vận, coi đây là một trong những nhân tố quyết định sự lớn mạnh và trưởng thành của Đảng.Vận dụng sáng tạo và phát triển những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác- Lênin vào điều kiện cụ thể của Việt Nam, trong đó có quan điểm quần chúng, Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tiến hành vận động và sáng lập Mặt trận dân tộc thống nhất, Lực lượng vũ trang nhân dân; lãnh đạo toàn dân đoàn kết làm nên thắng lợi Cách mạng Tháng Tám (1945), khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà. Tiếp sau đó, Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta tiến hành cuộc kháng chiến trường kỳ 9 năm chống thực dân Pháp, 21 năm chống đế quốc Mỹ xâm lược, đưa cả nước quá độ tiến lên con đường xã hội chủ nghĩa ở một nước vốn là thuộc địa, nửa phong kiến, kinh tếLuận văn Kinh Tế chưa phát triển.Có thể khẳng định rằng, những quan điểm về công tác dân vận của Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh có ý nghĩa chỉ đạo hết sức quan trọng về chính trị, tư tưởng và tổ chức trong việc giáo dục, động viên, tổ chức mọi tầng lớp nhân dân, mọi tôn giáo, mọi tộc người trong cộng đồng dân tộc Việt Nam nhằm tạo ra sức mạnh vô địch và động lực to lớn của dân tộc, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy nguồn lực con người trong sự nghiệp đổi mới đất nước, làm tăng vị thế của nước ta trên trường quốc tế.Công cuộc đổi mới toàn diện đất nước do Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng (tháng 12/1986) khởi xướng và lãnh đạo, đã giành được những thành tựu bước đấu rất quan trọng về kinh tế, xã hội. Thế và lực của đất nước được tăng cường đã góp phần vào việc giữ vững ổn định chính trị, xã hội và là điều kiện, cơ sở bảo đảm cho đất nước phát triển bền vững ở những năm tiếp theo. Đó cũng là hệ quả tất yếu của công tác vận động quần chúng của Đảng ta; thể hiện sự linh hoạt, sáng tạo khi vận dụng chủ nghĩa Mác- Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh về dân vận trong tình hình mới. Thực tế cho thấy, từ sau Đại hội VI của Đảng và sau Hội nghị Ban chấp hành Trung ương lần thứ tám (khoá VI), những vấn đề cơ bản về đổi mới công tác dân vận trong thời kỳ mới đã được phát triển và làm sâu sắc hơn tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VII của Đảng (tháng 6/1991). Các đoàn thể nhân dân đã cố gắng đổi mới tổ chức và phương thức hoạt động cùng với các thành viên trong hệ thống chính trị thực hiện tốt nhiệm vụ của mình và đã thu được những kết quả nhất định. Quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân cơ bản được giữ vững.Tuy nhiên, thực trạng công tác dân vận của Đảng, Nhà nước và đoàn thể nhân dân chưa xác định thật rõ chức năng, nhiệm vụ. Còn lúng túng về phương thức lãnh đạo, hoạt động và xây dựng tổ chức. Các quan điểm chỉ đạo đổi mới công tác dân vận chưa thực sự chuyển biến mạnh mẽ trong chương trình hành động của các tổ chức đảng và chính quyền. Mối quan hệ giữa chính quyền các cấp với Mặt trận và các đoàn thể nhân dân chậm được cụ thể hoá.Để công tác dân vận ngày càng đi vào chiều sâu, góp phần nâng cao năng lực và sức chiến đấu của Đảng trước những biến đổi to lớn của khu vực và thế giới, của toàn cầu hoá và hội nhập, hơn bao giờ hết, công tác này phải được đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động nhằm không ngừng củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sức mạnh tổng hợp đưa đất nước vững bước tiến lên trên con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội.Với ý nghĩa đó, chúng tôi đi sâu tìm hiểu về: “Công tác dân vận của Đảng Cộng sản Việt Nam- Những yêu cầu mới đặt ra trong giai đoạn hiện nay” để làm đề tài khoa học, phục vụ công tác giảng dạy và nghiên cứu tại Trường Chính trị tỉnh Hà Nam.Mặc dù, nhóm nghiên cứu đề tài đã cố gắng nghiên cứu, sưu tầm, tìm tòi và chắt lọc những quan điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và của Đảng ta về công tác dân vận qua các giai đoạn cách mạng, song trong giới hạn của một đề tài và khả năng nhận thức còn những hạn chế nhất định nên chắc chắn đề tài không tránh khỏi thiếu sót. Rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến quý báu của đồng chí, đồng nghiệp và những người quan tâm đến công tác dân vận để đề tài này tiếp tục được hoàn thiện hơn.Trích từ: http://tailieufree.vn
  Các bài viết tương tự

 3. tailieufree.vn © 2011
  THÔNG TIN CẦN BIẾT  
   dealdoc

Thông tin chủ đề

Users Browsing this Thread

Hiện đang có 1 thành viên đang xem chủ đề này (0 thành viên and 1 khách.)

Bạn có thể tìm thấy bài viết trên Google.com.vn với từ khóa sau :

đề tài tiểu luận công tác vận động quần chúng của đảng bộ xã

baó cáo tổ dân vận

đề tài tot nghiep cong tac dan vạn

Mẫu báo cáo tốt nghiệp

Từ khóa tìm kiếm chủ đề này.

Quuyền Hạn Của Bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể trả lời
 • Bạn không thể gửi đính kèm
 • Bạn không thể sửa bài viết của mình
 •  
Liên Kết : Tải game iwin online | Xem Phim | Xem tivi online | Xem Tivi Online nhanh | Kênh VTV6 online nhanh